Oud bestuur

Bestuursleden van de Erasmusstichting vanaf de oprichting tot op heden

 

Oud-bestuursleden

dr G.H. Hintzen

mr F.B. s' Jacob

D.H. Kolff

mr S. Muller Hzn.

mr A.R. Zimmerman

A.S. Chabot

mr P.J. van Wijngaarden

mr dr J. Wijtema

mr H. de Monchy

J.H. Hudig

mr H.C. Hintzen

mr C.D. Tukker

mr B. Kolff

mr dr L.J. Pieters

mr M. Mees

mr H.H. Nauta

S.J.R. de Monchy

A.L. van Beek

M.J.F. Hudig

mr C.W. de Monchy

A.E. Kolff

Mr C.E. Dutilh

M.J.V. Sprenger

 

van 1911 tot 1932

van 1911 tot 1935

van 1911 tot 1942

van 1911 tot 1915

van 1911 tot 1923

van 1915 tot 1924

van 1923 tot 1933

van 1924 tot 1928

van 1928 tot 1965

van 1932 tot 1965

van 1933 tot 1964

van 1935 tot 1962

van 1953 tot 1974

van 1962 tot 1991

van 1953 tot 1981

van 1964 tot 1990

van 1965 tot 1997

van 1974 tot 1984

van 1981 tot 2011

van 1984 tot 2011

van 1990 tot 2012

van 1991 tot 2014

van 1997 tot 2016

Bestuur

Het Bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

 

Het bestuur van de Erasmusstichting bestaat uit:

 

Bestuur

B.D. Boogaerdt ’t Hooft, Voorzitter

Mevrouw M.J. van 't Wout- van der Reyden, Secretaris

Drs. A.G. Bosman, Penningmeester

Mevrouw A.M. Crince le Roy-van Munster van Heuven

J.B. Goedegebuur

 

Secretariaat

Mevrouw R. Mourits-Gill (Secretariaten aan de Maas)Staat van Baten en Lasten met een korte toelichting.

Erasmusstichting

Schiekade 75

3033 BD  Rotterdam

E-mail: secretariaat@erasmusstichting.nl

Telefoon 010 - 265 75 61 (alleen bereikbaar op dinsdag en donderdag)

Kamer van Koophandel Rotterdam 41126034

 

De Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Fiscaalnummer / RSIN 32.88.183

 

© Erasmusstichting

Webdesign drukkerij G.B. 't Hooft bv, Rotterdam